شرایط گارانتی

ثبت گارانتی

برای ثبت گارانتی در سایت ثبت نام کنید و در پنل کاربری قسمت ثبت گارانتی اطلاعات خود را وارد کنید

1.

ثبت نام

در سایت ثبت نام کنید

2.

پنل کاربری

وارد پنل کاربر شوید و به بخش ثبت گارانتی برید

3.

ثبت اطلاعات

اطلاعات فاکتور خریدتون رو ثبت کنید تا گارانتی شما فعال شود